Sysco

SYSCO ePortal Brukerkonferanse 18. - 19. oktober 2017

Informasjon

Sted: Solstrand Hotel
Startdato: 18.10.2017
Sluttdato: 19.10.2017
Påmeldingsfrist: 15.10.2017
NB! Fristen er gått ut!!
Effektiv bruk av systemet

Vi ønsker også i år å invitere alle våre kunder til Brukerkonferanse ePortal på vakre Solstrand Hotel utenfor Bergen. Fokus i år er hvordan bruke systemet mest mulig effektivt og utnytte alle mulighetene. Dere vil ha stor nytteverdi av å delta på konferansen, og vi anbefaler at minst 1 deltaker fra hvert energiselskap blir med.

Agenda: 

ONSDAG 
18.10.2017 
11.15 - 12.00    Ankomst og registrering
12.00 - 13.00    Lunsj
13.00 - 13.10    Velkommen til Brukerseminar 2017
13.10 - 13.20    Presentasjon SYSCO Finans
13.20 - 14.15    Nyheter ePortal
14.15 - 14.30    Pause
14.30 - 15.30    Workshop OSR-rapportering
15.30- 15.40    Pause
15.40 - 16.10    Svindel og sikkerhet
16.10 - 17.00    Rapportering
TORSDAG

19.10.2017

08.30 - 09.15    Effektiv systemutnyttelse
09.15 - 09.30    Pause
09.30 - 10.15    Visma Business – nyheter, tips og triks
10.15 - 11.00    Visma Lønn – nyheter, gjennomgang av     lønnskjøring
11.00 - 11.30    Pause med utsjekk
11.30 - 12.15    Avstemming
12.15 - 12.30    Oppsummering/Avslutning
12.30 - 14.00     Lunsj og hjemreise
2.4.1